Visa Comoros

Ngày đăng: 04/04/2018


Công dân Việt Nam được xin visa Comoros tại nơi đến

Comoros không yêu cầu quốc tịch Việt Nam xin visa trước khi bay. Visa sẽ được cấp tại hải quan Comoros (visa on arrival).

Thời gian lưu trú: 45 ngày

 

Những vấn đề cần lưu ý trước khi nhập cảnh Comoros

  1. Kiểm tra thời hạn của hộ chiếu

Tất cả du khách Việt Nam đều cần hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh vào Comoros.

Nhị Gia có thể hỗ trợ nếu Quý khách có nhu cầu làm hộ chiếu hoặc muốn đổi hộ chiếu mới.

  1. Đảm bảo hộ chiếu còn các trang trống

Hãy chắc chắn rằng hộ chiếu của Quý khách vẫn còn ít nhất hai trang trống và chưa đóng dấu thị thực.

  1. Xác nhận xem có cần visa quá cảnh không

Nếu hành trình của Quý khách đến Comoros phải quá cảnh một quốc gia khác, vui lòng kiểm tra có cần xin visa quá cảnh hay không.

 

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá