Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 Nhân viên Thiết kế Nhân viên 1 Marketing Ứng tuyển
2 Trưởng phòng kinh doanh tour Nội địa Trưởng phòng 1 Nội địa Ứng tuyển
3 Trưởng phòng Vé máy bay Trưởng phòng 1 Vé máy bay Ứng tuyển