Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 Nhân Viên Booker Nhân viên 3 Vé máy bay Ứng tuyển
2 Nhân viên kinh doanh tour Nhân viên 2 Kinh doanh Ứng tuyển
3 Trưởng Phòng Kinh Doanh Tour Outbound Trưởng phòng 1 Tour Quốc Tế Ứng tuyển
4 Chuyên viên tư vấn đầu tư định cư quốc tế Nhân viên 3 GIS Ứng tuyển
5 Trưởng Phòng Sale Vé Máy Bay Trưởng phòng 1 Vé máy bay Ứng tuyển