Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 Chuyên viên SEO Nhân viên 1 Marketing Ứng tuyển
2 Nhân viên Kinh doanh Vé máy bay Nhân viên 2 Kinh doanh Vé máy bay Ứng tuyển
3 Nhân viên dịch vụ Visa Nhân viên dịch vụ visa 2 Visa Nước ngoài Ứng tuyển
4 Nhân Viên Booker Nhân viên 4 Vé máy bay Ứng tuyển
5 Nhân viên Thiết kế Nhân viên 1 Marketing Ứng tuyển
6 Trưởng phòng kinh doanh tour Nội địa Trưởng phòng 1 Nội địa Ứng tuyển
7 Trưởng phòng Vé máy bay Trưởng phòng 1 Vé máy bay Ứng tuyển