Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 Nhân Viên Bán Vé Máy Bay Nhân viên 2 Vé máy bay Ứng tuyển
2 Nhân viên tư vấn đầu tư định cư quốc tế Nhân viên 1 GIS Ứng tuyển
3 Trưởng Phòng Sale Vé Máy Bay Trưởng phòng 1 Vé máy bay Ứng tuyển