ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Điền thông tin cá nhân vào các khung dưới đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ bạn.

Giấy phép lao động

Ngày đăng: 11/01/2018


Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng là bắt buộc. Nếu không có giấy phép lao động, NLĐ sẽ bị trục xuất và doanh nghiệp sử dụng lao động không giấy phép cũng sẽ bị phạt tiền từ 75.000.000 đồng tùy vào số lượng lao động liên quan (theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/01/2022 - cập nhật 2022). Giấy phép lao động cũng là một loại giấy tờ quan trọng để xin thẻ tạm trú 2 năm.

Giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện để người nước ngoài được xin cấp giấy phép lao động,t heo Điều 151 Luật lao động 2019 quy định:

 • Phải đủ từ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Có trình độ chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm và kỹ thuật để làm công việc có liên quan.
 • Không bị phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài.
 • Phải được chấp thuận bằng văn bản của Cơ quan nhà nước về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Những trường hợp cần xin giấy phép lao động

Trích Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động. Trừ một vài trường hợp sẽ được miễn giấy phép lao động theo luật định.

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế;
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Chào bán dịch vụ;
 • Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tình nguyện viên;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;
 • Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Những trường hợp cần xin giấy phép lao động người nước ngoài

Đối tượng đủ điều kiện và năng lực để bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Hoặc theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
 • Nhà thầu tham dự thầu, thực hiện hợp đồng;
 • Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập;
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
 • Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Tổ chức sự nghiệp, cơ sở giáo dục được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức quốc tế, văn phòng của dự án nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành cho phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc của nhà thầu nước ngoài được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;
 • Hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thủ tục và hồ sơ đăng ký giấy phép lao động

Để xin giấy phép lao động, doanh nghiệp cần thực hiện tuần tự theo 2 bước quan trọng:

Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền

Đăng ký chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài là thủ tục quan trọng đầu tiên cần phải thực hiện để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ xin chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài bao gồm:

 • Bản sao y Đăng ký kinh doanh
 • Công văn đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo mẫu.
 • Giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Thời gian xét duyệt chấp thuận là 10 ngày làm việc, không kể thứ 7, chủ nhật, lễ.

Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam. Người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Bộ bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài phải gồm các loại giấy tờ cơ bản sau:

 • Hộ chiếu còn hạn theo quy định (sao y công chứng).
 • Lý lịch tư pháp số 1 (văn bản chứng nhận không vi phạm tiền án tiền sự).
 • Giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan, tổ chức y tế nước ngoài cấp.
 • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Hình 4*6cm, nền trắng và chụp không quá 6 tháng.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài.
 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động.
 • Văn bản Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài (đã nêu trên).

Quý khách có thể gọi ngay 1900 6654 hoặc 0906 736 788 để được tham khảo thêm về dịch vụ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Lưu ý khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định, các giấy tờ nếu trên nếu là của nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự (trừ các trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định);

Và phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ xin giấy phép lao động nộp ở đâu?

Trường hợp doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế kỹ thuật… Thì nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất… Nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thì nộp hồ sơ tại Sở lao động - thương binh - xã hội tỉnh.

Riêng các trường hợp người nước ngoài thuộc các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội, v.v. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Thì nộp hồ sơ xin giấy phép lao động tại Cục việc làm – Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Phân loại giấy phép lao động

Giấy phép lao động Việt Nam cho công dân nước ngoài bao gồm 4 loại: cấp mới giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và không thuộc diện cấp giấy phép lao động (hay miễn giấy phép lao động)

 • Cấp mới giấy phép lao động

- Người lao động chưa từng có giấy phép lao động.

- Người lao động đã có giấy phép lao động còn hiệu lực, làm việc cho người sử dụng lao động khác, cùng vị trí công việc.

- Người lao động đã có giấy phép lao động còn hiệu lực, làm việc cho người sử dụng lao động cũ, khác vị trí công việc.

- Người lao động có giấy phép lao động hết hiệu lực, muốn tiếp tục làm việc cùng vị trí.

 • Gia hạn giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng giấy phép lao động sắp hết hạn thì cần phải gia hạn để được tiếp tục làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Theo quy định mới nhất, gia hạn giấy phép lao động chỉ được 1 lần và thời hạn gia hạn là 02 năm. Sau khi nộp hồ sơ gia hạn giấy phép lao động 05 ngày làm việc, người sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép lao động đã gia hạn.

 • Cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp đặc biệt. Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Người sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép lao động được cấp lại hoặc văn bản từ chối cấp lại kèm theo lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

 • Miễn giấy phép lao động

Không thuộc diện cấp giấy phép lao động: Theo Điều 7 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, có rất nhiều trường hợp được miễn giấy phép lao động, nhưng yêu cầu người lao động nước ngoài phải làm thủ tục xác nhận với Sở LĐ-TB&XH.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, người sử dụng lao động sẽ nhận được xác nhận miễn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

Tại sao không nên tự làm giấy phép lao động?

Rất nhiều doanh nghiệp tìm đến dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép lao động bởi họ gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

 • Hồ sơ xin giấy phép lao động là loại thủ tục phức tạp, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ, văn bản khác nhau.
 • Những quy định về giấy phép lao động thường xuyên thay đổi, cần phải có sự am hiểu luật.
 • Khi nộp hồ sơ, bạn phải chuẩn bị kỹ càng và có sự giải trình hợp lý với cán bộ Nhà nước về hồ sơ của mình.

Dịch vụ giấy phép lao động tại Nhị Gia?

Nhằm giúp Quý khách và doanh nghiệp giảm bớt những thủ tục hành chính phức tạp. Nhị Gia cung cấp dịch vụ giấy phép lao động trọn gói - nhanh chóng - tiết kiệm với cam kết:

 • Tỷ lệ thành công mức cao nhất với hơn 16 năm kinh nghiệm thực hiện giấy phép lao động.
 • Được tín nhiệm bởi những khách hàng, doanh nghiệp lớn và uy tín trong và ngoài nước.
 • Luôn tính toán chi phí để tiết kiệm tối đa cho khách hàng.
 • Xuất hoá đơn VAT đúng dịch vụ và bảo mật mọi thông tin doanh nghiệp, người nước ngoài.
 • Quy trình làm việc đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức của khách hàng.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp sau khi có giấy phép lao động: Tư vấn thực hiện tạm trú; Thông báo khi giấy phép lao động sắp hết hạn; Hỗ trợ làm báo cáo, hợp đồng lao động và nộp cho cơ quan ban ngành có liên quan.

Câu hỏi thường gặp về giấy phép lao động

Nhị Gia xin tổng hợp một số câu hỏi thường gặp của khách hàng khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động.

Thời hạn giấy phép lao động được cấp là bao lâu?

Trả lời Giấy phép lao động được cấp trong thời hạn không quá 2 năm. Tuy nhiên, tùy theo thỏa thuận giữa người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài, thời hạn của giấy phép lao động của từng trường hợp sẽ khác nhau.

Xin giấy phép lao động mất bao lâu?

Trả lời – Trong khoảng 05 ngày làm việc (không kể lễ, ngày nghỉ) sẽ có kết quả xin cấp giấy phép lao động. Nếu không cấp giấy phép lao động thì sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Phí xin giấy phép lao động là bao nhiêu?

Trả lời Tùy từng địa phương, nơi người nước ngoài xin giấy phép lao động mà lệ phí làm giấy phép lao động sẽ khác nhau.

Ví dụ, phí nhà nước xin cấp mới giấy phép lao động tại Hà Nội là 400.000 đồng; trong khi đó, ở TP HCM, phí xin cấp mới là 600.000 đồng/giấy phép lao động. Mức phí nhà nước có thể thay đổi theo quy định cụ thể. Hiện nay, mức phí nhà nước xin cấp mới cao nhất là 1.000.000 đồng tại Lâm Đồng.

Tuy nhiên, người nước ngoài sẽ không phải nộp lệ phí xin giấy phép lao động. Khoản lệ phí này và các thủ tục xin cấp giấy phép lao động sẽ do doanh nghiệp hay người sử dụng lao động nước ngoài chuẩn bị.

Đăng ký tư vấn về giấy phép lao động

Điền thông tin cá nhân vào các khung dưới đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ bạn.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin liên lạc cần thiết để có thể tư vấn tốt hơn. Mọi thông tin Quý khách cung cấp đều được bảo mật hoàn toàn.

Dấu (*) bắt buộc

Để biết thêm thông tin chi tiết về giấy phép lao động và các thủ tục liên quan, quý khách hãy gọi điện trực tiếp đến công ty Nhị Gia theo số hotline: 1900 6654 hoặc info@nhigia.vn để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Dịch vụ làm giấy phép lao động uy tín tại tphcm

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá