Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày đăng: 05/09/2018Người lao động nước ngoài khi đã được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam. Nhưng giấy phép lao động sắp hết hạn cần phải gia hạn giấy phép lao động để có thể tiếp tục làm việc đúng luật pháp và được pháp luật bảo vệ.

Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động Việt Nam là thủ tục quan trọng đang được rất nhiều doanh nghiệp và lao động người nước ngoài quan tâm. Quy định về gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được quy định tại mục 5 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Gia hạn giấy phép lao động là việc gia hạn thời hạn của giấy phép lao động sắp hết hiệu lực. Mục đích để lao động nước ngoài tiếp tục được làm việc hợp pháp tại Việt Nam theo đúng vị trí, chức danh và người sử dụng lao động trong giấy phép lao động chuẩn bị hết hạn.

Mẫu văn bản gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động đồng thời là giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động. Là mẫu số 12/PL ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Văn bản gia hạn giấy phép lao động bao gồm các thông tin cơ bản về người lao động nước ngoài như: Họ tên; Ngày sinh; Quốc tịch; Số hộ chiếu Chức danh; Vị trí công việc; Hình thức làm việc và thời gian làm việc.

Ngoài ra, còn có thông tin về doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động và địa điểm làm việc…

Văn bản đề nghị cấp/ cấp lại/ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Là mẫu số 11/PL được ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động được quy định tại Điều 16 - Nghị định 152/2020

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn. Người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Giống như thủ tục cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động cần thực hiện qua 02 bước sau:

- Đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Với bước này, người sử dụng lao động sẽ cần hoàn thành Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo Mẫu 02/PLI, ký tên và đóng dấu theo quy định.

Trước ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hiện tại hết hạn. Người sử dụng lao động phải nộp Văn bản giải trình này lên Bộ lao động, Thương binh và Xã hội. Hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước đó.

Trong vòng 10 ngày làm việc, Bộ lao động, Thương binh và Xã hội. Hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cấp Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Theo Mẫu 03/PLI về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Gọi ngay 1900 6654 để tìm hiểu về đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và chi phí gia hạn giấy phép lao động tại Nhị Gia.

- Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cần cung cấp các loại giấy tờ sau trong hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động:

 1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI.
 2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đã nêu ở trên (trừ trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài).
 5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định.
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe.
 7. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Lưu ý: Nếu các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự. Và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

Thời gian của GPLĐ được gia hạn

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định với thời hạn tối đa là 02 năm.

 1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.
 2. Thời gian của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
 3. Thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 4. Thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 6. Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
 8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài. Được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 9. Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

Để gia hạn giấy phép lao động thì trước it nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động theo quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động thì sở lao động thương binh và xã hội cấp lại giấy phép lao động

Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động cần phải ký lại hợp đồng lao động bằng văn bản và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới sở lao động thương binh và xã hội.

Câu hỏi thường gặp khi giấy phép lao động sắp hết hạn

1 - Gia hạn giấy phép lao động được bao nhiêu lần?

Tại Điều 19, Nghị định 152/2020, giấy phép lao động chỉ được gia hạn 01 lần duy nhất.

Trường hợp người lao động nước ngoài sau khi đã gia hạn một lần. Và muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động mới.

2 - Khi nào người lao động nước ngoài cần gia hạn giấy phép lao động

Trong quy định của bộ luật lao động cũng đã quy định rõ ràng người lao động cần phải gia hạn giấy phép lao động khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Khó khăn khi tự đi gia hạn GPLĐ

Chia sẻ với Nhị Gia, rất nhiều khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam. Gặp khó khăn khi lần đầu gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Một số khó khăn thường gặp có thể kể đến:

 • Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động là loại thủ tục phức tạp, đòi hỏi nhiều loại giấy tờ, văn bản khác nhau.
 • Những quy định về giấy phép lao động thường xuyên thay đổi. Cần phải có sự cập nhật cũng như am hiểu luật.
 • Bạn phải chuẩn bị kỹ càng hồ sơ và có sự giải trình hợp lý với cán bộ Nhà nước về hồ sơ đó.
 • Mất nhiều thời gian và công sức đi lại làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động uy tín tại Nhị Gia

Do đó để giúp quý khách hàng giảm bớt những thủ tục hành chính phức tạp. Và gia hạn giấy phép lao động nhanh chóng, chúng tôi cung cấp dịch vụ gia hạn giấy phép lao động trọn gói. Với cam kết chất lượng dịch vụ Nhanh chóng - Uy tín - Tiết kiệm.

 • Tỷ lệ thành công mức cao nhất và xử lý được tất cả các trường hợp hồ sơ.
 • Luôn biết tính toán để hạn chế tối đa chi phí cho khách hàng.
 • Xuất hoá đơn VAT đúng dịch vụ và bảo mật mọi thông tin doanh nghiệp, người nước ngoài.
 • Thủ tục làm việc đơn giản, tiết kiệm thời gian và công sức của khách hàng.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn thực hiện tạm trú.
 • Thông báo khi giấy phép lao động sắp hết hạn.
 • Hỗ trợ làm báo cáo, hợp đồng lao động và nộp cho cơ quan ban ngành có liên quan.
 • Trọn gói giấy phép lao động + gia hạn gisa hoặc thẻ tạm trú, lý lịch tư pháp...

Với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực thủ tục, hồ sơ cho người nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam từ năm 2006. Nhị Gia tự hào là người bạn đồng hành đáng tín cậy cho quý doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay qua tổng đài 1900 6654 hoặc info@nhigia.vn. Để được tư vấn và báo giá dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá