Trình Tự Thu Hồi Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Ngày đăng: 17/03/2021Quy định về thu hồi giấy phép lao động đã được bãi bỏ từ ngày 08/10/2018 theo quy định tại điều 13 nghị định 140/2018/NĐ-CP, tuy nhiên được áp dụng trở lại trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Vậy trình tự thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào?

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động

Theo Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động gồm có:

+ Giấy phép lao động hết hiệu lực, bao gồm và/hoặc không giới hạn các trường hợp sau:

  • Giấy phép lao động hết thời hạn.
  • Chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.
  • Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.
  • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.
  • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

+ Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020.

+ Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động 

Trình tự thực hiện thu hồi giấy phép lao động

Theo đó, trình tự thực hiện thu hồi giấy phép lao động cũng được quy định rõ tại Điều 21 Nghị định 152/NĐ-CP như sau:

  1. Đối với trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực thì trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - nơi đã cấp giấy phép lao động đó - kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được.
  2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 20 Nghị định này thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội – nơi đã cấp giấy phép lao động - ra quyết định thu hồi giấy phép lao động theo Mẫu số 13/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Trên đây là toàn bộ quy định mới về trình tự thực hiện thu hồi giấy phép lao động với người lao động nước ngoài. Quý khách cần tìm hiểu thêm về dịch vụ :

Hãy liên hệ với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654. Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi hỗ trợ hiệu quả mọi khó khăn của khách hàng!


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá