Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động chỉ còn 5 ngày

Ngày đăng: 20/01/2021Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động chỉ còn 05 ngày làm việc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ trả kết quả cho người nộp hồ sơ trong khi thời hạn trước kia quy định là 07 ngày.

Tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam xác định rõ:

“Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động dự kiến làm việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Mẫu số 12/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Mẫu giấy phép lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội in và phát hành thống nhất. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

Hiệu lực thị hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP kể từ ngày 15/02/2021.

Thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động chỉ còn 5 ngày làm việc

Trong khi đó, tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nêu rõ:

“Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

Như vậy, kể từ ngày 15/02/2021 thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động rút ngắn chỉ còn 05 ngày.

Quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, hãy liên hệ với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654. Đội ngũ chuyên viên giấy phép lao động sẽ hỗ trợ tận tình!

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá