Quy định về Sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu 2021

Ngày đăng: 12/03/2021Câu hỏi của khách hàng Y: “Đơn vị chúng tôi là nhà thầu nước ngoài và có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công trình trúng thầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, đơn vị chúng tôi cần phải làm những thủ tục gì để được sử dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại công trình đã trúng thầu?”.

Trả lời câu hỏi:

Tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/2/2021) của Chính phủ quy định đối với nhà thầu:

“Trước khi tuyển người lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần tuyển để thực hiện gói thầu tại Việt Nam và đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu theo Mẫu số 04/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động đã kê khai thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu theo Mẫu số 05/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Cũng tại Khoản 2, 3, 4, Điều 5 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định thêm:

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức ở địa phương khác để giới thiệu, cung ứng người lao động Việt Nam cho nhà thầu.”

“Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam và 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam mà không giới thiệu hoặc cung ứng người lao động Việt Nam được cho nhà thầu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam theo Mẫu số 06/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

“Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung đã kê khai về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho nhà thầu theo quy định của pháp luật; theo dõi và quản lý người lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật; trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, chủ đầu tư báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài của 6 tháng đầu năm và hằng năm theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.”

Quy định về Sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu 2021

Như vậy, để tuyển dụng người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện công trình trúng thầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trước tiên đơn vị nhà thầu của bạn cần phải thực hiện kê khai số lượng lao động cần tuyển, kèm các yêu cầu về trình độ, năng lực chuyên môn cùng kinh nghiêm cần có của người lao động để thực hiện gói thầu như đã nêu, đồng thời đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài theo đúng trình tự và biểu mẫu quy định để trình UBND TP.HCM xem xét.

Trong thời gian từ 15 đến 60 ngày (tối đa 2 tháng), tùy vào số lượng người lao động mà nhà thầu đề nghị tuyển dụng, nếu không thể giới thiệu hoặc cung ứng lao động Việt Nam theo yêu cầu cho nhà thầu, thì UBND Thành phố sẽ xem xét và quyết định cho phép tuyển lao động nước ngoài vào các vị trí công việc mà không tuyển được người lao động Việt Nam đó. 

Sau khi nhận được giấy chấp thuận cho phép tuyển dụng người lao động nước ngoài từ UBND Thành phố như đã nêu, đơn vị nhà thầu tiếp tục hoàn tất các thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc theo quy định.

Quý khách cần hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến người nước ngoài: công văn nhập cảnh, gia hạn visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú… hãy liên hệ ngay với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654. Đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tận tình hỗ trợ Quý khách!

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá