Các Biểu Mẫu Mới Dùng Cho DN Sử Dụng NLĐ Nước Ngoài Theo NĐ 152/2020/NĐ-CP

Ngày đăng: 12/01/2021Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP về NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Nghị định ban hành các biểu mẫu mới dùng cho DN sử dụng NLĐ nước ngoài.

Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 sẽ bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016, Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 và Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014. Dưới đây là danh sách biểu mẫu mới dùng cho DN sử dụng NLĐ nước ngoài.

Danh sách biểu mẫu mới + file đính kèm (nhấn vào đường link để tải về):

Mẫu số 01/PLI

Về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 02/PLI

Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 03/PLI

Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 04/PLI

Về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Mẫu số 05/PLI

Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 06/PLI

Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam

Mẫu số 07/PLI

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Mẫu số 08/PLI

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài

Mẫu số 09/PLI

Về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 10/PLI

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Mẫu số 11/PLI

Về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Mẫu số 12/PLI

Giấy phép lao động

Mẫu số 13/PLI

Quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài

Mẫu số 14/PLI

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài

Mẫu số 15/PLI

Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động

Mẫu số 01/PLII

Phiếu đăng ký dự tuyển lao động

Mẫu số 02/PLII

Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam

Mẫu số 03/PLII

Báo cáo tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 04/PLII

Báo cáo tình hình cung ứng, cho thuê lại lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là toàn bộ biểu mẫu dùng cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cập nhật mới nhất theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Quý khách cần sử dụng các dịch vụ giấy phép lao động: cấp mới, gia hạn, cấp lại, miễn giấy phép lao động và các dịch vụ có liên quan đến NLĐ nước ngoài, vui lòng liên hệ với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654 để được hỗ trợ tận tình.

>> Xem thêm: NĐ 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá