Miễn Giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2021Từ ngày 01/01/2021, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam sẽ không cần xin cấp Giấy phép lao động, cũng như không cần xin giấy Xác nhận miễn Giấy phép lao động theo quy định cũ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Tại Điều 172 Bộ luật Lao động 2012 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020) quy định về đối tượng được miễn cấp giấy phép lao động thì không áp dụng cho trường hợp người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, Theo Điều 154 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) lại quy định người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021 người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam sẽ được miễn Giấy phép lao động.

Đồng thời theo Điều 8 Điểm 2, Nghị định 152 ký ngày 30/12/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/2/2021thì đối tượng này cũng không phải làm thủ tục xin Giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động, nhưng vẫn phải báo cáo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc với các thông tin như: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc trước ít nhất 3 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 điều chỉnh luật cho phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, đặc biệt bổ sung thêm nhiều quyền lợi cho người nước ngoài có mối quan hệ gia đình với công dân Việt Nam nhằm thu hút và tạo điều kiện hơn cho người nước ngoài vào đầu tư, làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá