Thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ngày đăng: 24/03/2021Tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam muốn tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc thì trước tiên phải đăng ký nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài. Vậy quy định về thủ tục và trình tự thực hiện như thế nào? Hãy cùng Nhị Gia tìm hiểu chi tiết sau đây.

Tại Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, nêu cụ thể về việc sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Như vậy, để hoàn tất thủ tục xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hoặc doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định pháp luật trích dẫn trên.

Đăng ký chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài là thủ tục quan trọng đầu tiên cần phải thực hiện để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp, Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ giấy phép lao động trọn gói, hãy liên hệ với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654. Chuyên viên về giấy phép lao động sẽ hỗ trợ nhanh chóng cho khách hàng!

Thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá