DANH SÁCH CÁC ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI KHU VỰC CHÂU Á

Ngày đăng: 11/07/2018Nhằm  cung cấp thông tin cần thiết cho những công dẫn Việt Nam tại nước ngoài có thể tra cứu địa chỉ cũng như số điện thoại của các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài khu vực Châu Á Nhigia.vn xin cung cấp danh sách các đại sứ quán cũng như lãnh sự quán của Việt Nam Tại các nước trong khu vực Châu Á

Đai sứ quán Việt Nam tại Mexico
Đai sứ quán Việt Nam tại Băng La Đét
Đai sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đai sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Đai sứ quán Việt Nam tại Singapore
Đai sứ quán Việt Nam tại A Rập Xê Út
Đai sứ quán Việt Nam tại Lào
Đai sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đai sứ quán Việt Nam tại Myanmar
Đai sứ quán Việt Nam tại campuchia

Đai sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đai sứ quán Việt Nam tại Indonesia
Đai sứ quán Việt Nam tại Malaysia
Đai sứ quán Việt Nam tại Philippin
Đai sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đai sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
Đai sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đai sứ quán Việt Nam tại Kuwait
Đai sứ quán Việt Nam tại Iraq
Đai sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Thống Nhất
Đai sứ quán Việt Nam tại Israel
Đai sứ quán Việt Nam tại Qatar
Đai sứ quán Việt Nam tại Uzbekistan
Đai sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan
Đai sứ quán Việt Nam tại Pakistan
Đai sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên
Đai sứ quán Việt Nam tại Iran
Đai sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka
Đai sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Đối với những bạn muốn tìm hiểu về làm visa hoặc giấy phép lao động, lý lịch tư pháp, visa du lịch nước ngoài có thể liên hệ với NHIGIA.VN để được tư vấn miễn phí qua Hotline 1900 6654.

Danh sách các đại sứ quán Việt Nam khu vực Châu Á:

 

1. Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây : No.9, Simpang 148-3, Jalan Telanai; BA2312, Mukim Kinlanas, Bandar Seri Begawan; Negara Brunei Darussalam.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây: +673-2651580/2601587/2651586

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây: +673-2651574

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây: vnemb brunei@mofa.gov.vn; vnembassy@yahoo.com

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 1 giờ

2. Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét: Vintage Building, Plot No.07, Road No.104, Gulshan-2, Dhaka 1212, Bangladesh.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét: +880-2-8854052/+880-2-8854052/ext:105

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét: +880-2-8854051

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét: dhaka@mofa.gov.vn; vietnam@citech-bd.com

- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -1 giờ

3. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: 28-58, Samcheong-dong, Jongno-ku, Seoul, Korea 110-230.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +82-2-7392065/+82-116652065

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +82-2-7392064

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: vndsq@yahoo.com/ dsqvnhq@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với Việt Nam: + 2giờ

4. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: Tokyo 151-0062, Shibuya-ku, Motoyoyogi-cho 50-11

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: +81-3-34663311/13

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: +81-3-34667652/12

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản: vnembasy@blue.ocn.ne.jp

 
4.1 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại FUKUOKA-Nhật Bản

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại FUKUOKA-Nhật Bản: 4th Floor, AQUA HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, JAPAN 810-08

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại FUKUOKA-Nhật Bản: +81-922637668/ +81-922637669/+81-8033759789

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại FUKUOKA-Nhật Bản: +81-922637676

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại FUKUOKA-Nhật Bản: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp

 
4.2 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca (Nhật Bản) :

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca (Nhật Bản): 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, JAPAN

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca (Nhật Bản): +81-72-2216666 ; +81-72-2216603

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca (Nhật Bản): +81-72-2246887 ;: +81-72-2216667; +81-72-2216608

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ô-xa-ca (Nhật Bản): tlsqvn.osaka@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với Việt Nam: +2 giờ

5. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore: +65-64625938/+65-81636960

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore: +65-64689863/64625936

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore: vnemb.sg@mofa.gov.vn; vnemb@singnet.com.sg

- Giờ địa phương so với Việt Nam: + 1giờ

6. Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út: Villa 23, Al-Dhiyafah Street, Al-Nuzha Area, Riyadh

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út: +96614547887

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út: +96614548844

Email Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út: vnemb.sa@mofa.gov.vn; vietsa@ymail.com

- Giờ địa phương so với Việt Nam: -4 giờ.

7. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: #85, 23 Singha Road, Vientieane, Lao PDR

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: +856-21-451990, 413409

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: +856-21-413379

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Lào: vnemb.lao@mofa.gov.vn

Website: http://www.mofa.gov.vn/vnemb.la

Giờ địa phương so với giờ  Việt Nam: 0 giờ

7.1 Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào) :

Địa chỉ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào): Số 427-428, Bản That Bô-sôt, huyện Luông-pha-băng, tỉnh Luông-pha-băng, CHDCND Lào.

Điện thoại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào): +856-071-254745

Fax Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào): +856-071-254746

Email Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào): tlsq-lpb@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +/- 0

7.2 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xê (Lào) :

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xê (Lào) : 31 Bản Phà Bạt, thị xã Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xê (Lào): +856-031- 0085631. 212827

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xê (Lào): +856-031- 0085631 / 214140 / 212058

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xê (Lào): vnemb.la@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ  Việt Nam: 0 giờ

7.3 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào) :

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào): Số 118, Đường Sisavangvong, thị xã Kayson Phomvihan, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào): +856-41-251583

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào): +856-41-212182

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào): lanhsusavan@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam:  0 giờ

8. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66-2-515836/7/8; +66-2-2517202; +66-2-2513552

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66-2-2517203

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: vnemb.th@mofa.gov.vn

Website Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan : http://www.vietnamembassy-thailand.org

 
9. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khòn Khèn (Thái Lan) 

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khòn Khèn (Thái Lan): 65/6 Chatapadung Road, Muang Ditrict, Khon Kaen 40000

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khòn Khèn (Thái Lan): +66-43-242190/+66-43-336049

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khòn Khèn (Thái Lan): +66-43-241154

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khòn Khèn (Thái Lan): konkaen.th@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 0 giờ

10. Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma: 70-72 Thanlwin Road, Bahan Township, Yangon.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma: +95-1-511305/+95-1-501992/501993/501994

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma: +95-1-514897

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma: vnembmyr@cybertech.net.mm

- Giờ địa phương so với Việt Nam:  -30 phút.

11. Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia: 440 Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia: +855-23-726.274

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia: +855-23-726.495

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia: ttcpc@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ  Việt Nam: +- 0

11.1 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Cam-pu-chia)

Địa chỉ: Road No 3, Sangkat Svay Por, Battambang Province – Kingdom of Cambodia.

Điện thoại: +855-53-6888867

Fax: +855-53-6888866

Email: battambang.kh@mofa.gov.vn. Hoặc consul.battambang@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ  Việt Nam: +/- 0

11.2 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc Vin (Cam-pu-chia)

Địa chỉ: 310, Ekareach Street, Mittapheap District, Sihanouk Province, Cambodia.

Điện thoại: +855-34-933.466

Fax: 855-34-933 669

Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn; tlsqsiha@camintel.com

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: + 0 giờ

12. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ: Enkhtaivny Urgun Chuluu 47 – C.P.O Box 670 Ulaanbaator.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ: +976-11-458917

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ: +976-11-458923

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ: vinaemba@magicnet.mn

Giờ địa phương so với Việt Nam: + 1 giờ

 
13. Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a: Jl. Teuku Umar, No 25, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a: 62-21-3100358/ 62-81-1161025

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a: 62-21-3149615

Email Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a: jakarta@mofa.gov.vn
Giờ địa phương so với Việt Nam:  + 0 giờ

14. Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a: No. 4 Persiaran Stonor, Kuala Lumpur 50450.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a:60-3-21484858/21484534/21484036/21641909

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a: 60-3-21483270/21636334

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a: vnemb-my@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với Việt Nam: +1 giờ

15. Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin: 670 Pablo Ocampo St, Malate, Manila, Philippines

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin: +63-2-5216843

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin: +63-2-5260472

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin: vnemb.ph@mofa.gov.vn/ vnembph@yahoo.com

Giờ địa phương so với Việt Nam: +1giờ

16. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: Koza Sokak.No 109, G.O.P.Cankaya, Ankara, Turkey

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +90-312-4468049/4480185; +90-312-4465623

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: +90-312-4465623

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ: dsqvnturkey@yahoo.com

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: Mùa hè: -4 giờ; Mùa đông: -5 giờ

17. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: No 32 Guanghua Rd, Chaoyang Dist, Beijing, PC:100600

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: +86-10-65321155

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: +86-10-65325720

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc: suquanbk@yahoo.com

 
17.1 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) 

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc): Room 507, Hong Ta Mansion, No 155, Beijing Road, Kunming, China.

Điện thoạ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) i: 86-871-3522669; +868713515889

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc): 86-871-3516667

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc): tlsqcm@yahoo.com

 
17.2 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) :

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc): 15/F., Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc): +852-2591-4510; 2591-4517; 2835-9358; 2835-9398

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc): +852-2591-4524

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc): tlsqhk@mofa.gov.vn

 
 
17.3 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) :

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc): 27th floor Yahang Wealth Center, No55, Jinhu Road, Nanning, China

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc): +86-771-5510560

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc): +86-771-5534738

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc): tlsqvn.@rediffmail.com hoặc consul.namninh@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ  Việt Nam: +1giờ

17.4 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) :

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc): 2F, B Building, Hotel Landmark Canton, Haizhu Square, Guangzhou, 510115

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc): 83305911, 83305910

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc): 83305915

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc): tlsq.quangchau@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với Việt Nam: +1 giờ 

 

17.5 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc): 3F, Huachen financial mansion. No 900, Pudong Ave, Shanghai. Postcode: 200135

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc): +86-21-68555871 / 68555872/13472652588

Fax Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc): +86-21-68555873

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải (Trung Quốc): tlsqvn.th@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: +1 giờ

17.6 Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)

Địa chỉ: 2-3Fl., No-65 Sung Chiang Rd., Taipei, Taiwan

Điện thoại: 886-2-25266626/988193929

Fax: 886-2-236 2704

Email: vietnamembassy@rogers.com

Giờ địa phương so với giờ  Việt Nam: Mùa Hè: -11 ;  Mùa Đông: -12

18. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: 20 Kautilya Marg, Chanakyapury, New Delhi - 110 021

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: (+9111) 26879868 (+Ext 16) (+25) (+38)

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: (+9111)26879856; (+9111) 26879869

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: vnemb.in@gmail.com

 
18.1 Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai (Ấn Độ) 

Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai (Ấn Độ): Unit 805, 8th Floor, Powai Plaza, Hiranandani Gardens, Central Avenue, Powai, India 400076

Điện thoại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai (Ấn Độ): (+91 22) 25702033

Fax: (+91 22) 25702034

Email Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mum-bai (Ấn Độ): tlsq.mumbai@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với Việt Nam: -1 giờ 30 phút 

19. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét: Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96. P .O.Box: 1232 Dasman, 15463 Kuwait

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét: +965-25311450/+965-25351593

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét: +965-25351592

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét: vnembassy.ku@mofa.gov.vn

 
- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -4 giờ

20. Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc: Dawoodi Al-Mansour, Baghdad - Iraq

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc: 00873.762387890

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc: 00873.762387891

21. Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Thống nhất 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Thống nhất: Villa 101&102, Street 27, Sector 24, Al Mushrif Area, Abu Dhabi, UAE

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Thống nhất: +97124496710

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Thống nhất: +97124496730

Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với Việt Nam: -3giờ

22. Đại sứ quán Việt Nam tại Ix-ra-en 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ix-ra-en: 4th floor, Beit Asia No. 4 Weizman street, Tel Aviv, Israel.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ix-ra-en: +972-3-6966304/6966311; +972-5-44828688; 773010428

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ix-ra-en: +972-3-6966243

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ix-ra-en: vnembassy.il@mofa.gov.vn

 
23. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta: Villa No. 8 (Near Saha 109 street) West Bay Lagoon, P.O. Box: 23595 Doha, Qatar

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta: 974-4128480/ 4128993/ 4128366; 4728480 ext.111

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta: 974-4128370

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta: vietnamembassy.doha@gmail.com

Giờ địa phương so với Việt Nam: - 4 giờ


24. Đại sứ quán tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Ta-gi-ki-xtan 

Địa chỉ Đại sứ quán tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Ta-gi-ki-xtan: 100 phố Rashidor, Tashkent, Uzbekistan.

Điện thoại Đại sứ quán tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Ta-gi-ki-xtan: (988-71) 134 4541, 0393

Fax Đại sứ quán tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Ta-gi-ki-xtan: (988-71) 135 6493

Email Đại sứ quán tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Ta-gi-ki-xtan: dsqvntas@rol.uz

 
25. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-dắc-xtan 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-dắc-xtan: 6 Saryarka, 10floor, office 1030-1040, Astana 010000, Kazakhstan

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-dắc-xtan: +7-7172-990375

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-dắc-xtan: +7-7172-990379

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-dắc-xtan: vnemb.kz@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với Việt Nam: -1 giờ

26. Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan: Rashidov Str-100, Tashkent-700084, Uzbekistan

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan: +998-71-2356493/+998-71-2358098

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan: +998-71-1206265

Email Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan: dsqvntas@rol.uz; vnemb.uz@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -2 giờ

27. Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan: House 117, Street 11, Sector E-7, Islamabad

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan: +92-51-2655785/2655787/ext: 107

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan: +92-51-2655783

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan: dsqvn.pakistan@yahoo.com

- Giờ địa phương so với Việt Nam: -1 giờ

28. Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên: 7 Munsu Str.Pyongyang

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên: 00-84-(0)99-274-044 .

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên: 00-84-(0)99-274-0039

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên: vnembassydprk@mofa.gov.vn

- Ghi chú: Điện thoại Triều Tiên: Đầu số  381xxxx và Di động 191-2500xxx (Code nước: 850 ; Code Bình Nhưỡng: 2)


- Giờ địa phương so với Việt Nam : + 2 giờ

 
29. Đại sứ Việt Nam tại I-rắc kiêm nhiệm Gioóc-đa-ni 

Địa chỉ Đại sứ Việt Nam tại I-rắc kiêm nhiệm Gioóc-đa-ni: Dawoodi Al-Mansour, Baghdad - Iraq

Điện thoại Đại sứ Việt Nam tại I-rắc kiêm nhiệm Gioóc-đa-ni: 00873.762387890

Fax Đại sứ Việt Nam tại I-rắc kiêm nhiệm Gioóc-đa-ni: 00873.762387891

 
30. Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran: No.6 East Ordibehesht, Mardani, Akbari str., Peysian str., M.Ardebili, Vali-e-Asr Ave, Tehran - Iran.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran: +98-21-22411670/+98-9121596135

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran: +98-21-22416045

Email Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran: vnemb.ir@mofa.gov.vn

- Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: - 3 giờ 30.

31. Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan-ca

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan-ca: 30/5, Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan-ca: +94-11-2696050

Fax: +94-11-2692040

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Xri Lan-ca: vnemb-srilanka@mofa.gov.vn

Giờ địa phương so với giờ Việt Nam: -1h30’

32. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng: No 8 Madina El Monawara St.Dokki, Cairo, Egypt.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng: (202) 761 7309

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng: (202) 336 8612

Email Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng: vinaemb@intouch.com

33. Đại sứ Việt Nam ở Ai-cập kiêm nhiệm Xi-ri 

Địa chỉ Đại sứ Việt Nam ở Ai-cập kiêm nhiệm Xi-ri: Số 8 Madina El Monawara St.Dokki, Cairo, Ai Cập.

Điện thoại Đại sứ Việt Nam ở Ai-cập kiêm nhiệm Xi-ri: (202) 761 7309

Fax Đại sứ Việt Nam ở Ai-cập kiêm nhiệm Xi-ri: (202) 336 8612

Email: vinaemb@intouch.com

34. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét kiêm nhiệm Ô-man 

Địa chỉ Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét kiêm nhiệm Ô-man: Block 10, Street 19, Villa96- Jabriya –Kuwait.

Điện thoại Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét kiêm nhiệm Ô-man: (965) 531 1450, 535 1593

Fax Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét kiêm nhiệm Ô-man: (965) 535 1592

Email: vnembassy.ku@mofa.gov.vn

 
35. Đại sứ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Cư-rơ-gư-dơ-xtan 

Địa chỉ Đại sứ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Cư-rơ-gư-dơ-xtan: Rashidov Str.-100, Tashkent, Uzbekistan

Điện thoại Đại sứ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Cư-rơ-gư-dơ-xtan: (988-71) 134 4541, 0393

Fax Đại sứ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Cư-rơ-gư-dơ-xtan: (988-71) 135 6493

Email Đại sứ Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan kiêm nhiệm Cư-rơ-gư-dơ-xtan: dsqvntas@rol.uz

Quốc Huy

(Nguồn: Bộ Ngoại giao) 
 

 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


      THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

      - 20 TRƯỜNG HỢP MIỄN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG MỚI NHẤT THEO NĐ 152/2020/NĐ-CP

      - HƯỚNG DẪN XIN VISA NHẬT BẢN CÓ BẢO LÃNH

      - DANH SÁCH CÁC ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI KHU VỰC CHÂU Á

      - DANH SÁCH CÁC ĐẠI SỨ QUÁN TẠI HỒ CHÍ MINH


Giấy phép lao động cho người nước ngoài | Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài | visa đi hàn quốc | làm visa đi trung quốc

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá