NHẬT BẢN NỚI LỎNG THỦ TỤC YÊU CẦU NGÔN NGỮ VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 08/06/2018 Ngày cập nhật: 11/06/2018Theo tờ Nikkei Asia cho biết, Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng thủ tục, yêu cầu về ngôn ngữ đối với những lao động nước ngoài có tay nghề thấp, nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt lao động trầm trọng tại quốc gia này.

Chính sách mới sẽ áp dụng cho các ngành xây dựng, công nghiệp, chăm sóc điều dưỡng, đóng tàu và một số ngành sản xuất. Theo đó, người lao động chưa đạt trình độ cơ bản của kỹ năng tiếng Nhật vẫn có đủ điều kiện để xin giấy phép lao động.

Động thái này được xem là bước đánh dấu sự chuyển biến đáng kể trong chính sách về lao động nước ngoài của Nhật Bản, nơi vốn chủ yếu ưu tiên các chuyên gia lành nghề.

Nguồn: Internet

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


      DU KHÁCH CHƯA TIÊM NGỪA CÓ THỂ BỊ CẤM NHẬP CẢNH HOẶC TRỤC XUẤT KHỎI SINGAPORE

      - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ XIN CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CÙNG MỘT LẦN

      - NHẬT BẢN NỚI LỎNG THỦ TỤC YÊU CẦU NGÔN NGỮ VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

      - QUY ĐỊNH MỚI TẠI KHU KINH TẾ VỀ XUẤT NHẬP CẢNH, ĐI LẠI VÀ CƯ TRÚ

      - QUÁ HẠN LƯU TRÚ, DU KHÁCH CÓ THỂ BỊ CẤM NHẬP CẢNH THÁI LAN ĐẾN 10 NĂM


 

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá