Danh sách 30 nước và giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự

Ngày đăng: 19/08/2020Miễn hợp pháp hóa lãnh sự là việc các loại tài liệu, giấy tờ của nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam. Không cần phải xác thực giá trị cũng như chữ ký thể hiện trên đó. Tuy nhiên, việc miễn hợp pháp hóa lãnh sự còn tùy thuộc vào tùy loại giấy tờ, thủ tục. Cũng như quốc gia theo thỏa hiệp, hiệp định, quy định của Việt Nam với các nước.

Giấy tờ, tài liệu của người nước ngoài muốn được công nhận và sử dụng hợp pháp tại Việt Nam. Phải được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam chứng nhận, thông qua hay còn gọi là hợp pháp lãnh sự. Tuy nhiên, không phải loại giấy tờ nào cũng cần hợp pháp hóa lãnh sự. Cụ thể các nước và giấy tờ, các trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự / chứng nhận lãnh sự sẽ cập nhật trong bài viết này!

Quy định về miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Những quy định về hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự được nêu rõ trong các văn bản sau:

+ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Thông tư số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao: Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Các tài liệu, giấy tờ miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Tại Điều 9 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, các loại giấy tờ miễn hợp pháp hóa lãnh sự, gồm:

+ Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

+ Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

+ Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Danh sách các nước được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

(Cập nhật tháng 10/2019 mới nhất)

Các chữ viết tắt:

  • HĐTTTP: Hiệp định tương trợ tư pháp;
  • CQTƯ: Cơ quan Trung ương
  • HĐLS: Hiệp định lãnh sự;
  • VPKTVH: Văn phòng Kinh tế - Văn hóa
  • TTTP: Tương trợ tư pháp;
  • HPH: Hợp pháp hóa lãnh sự
  • CQĐD: Cơ quan đại diện;
  • CNLS: Chứng nhận lãnh sự
STT Tên nước Loại giấy tờ Cơ quan cấp Hướng dẫn áp dụng
1 Afghanistan Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia. Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự/ chứng nhận lãnh sự.
2 An-giê-ri

- Các giấy tờ, tài liệu dùng trong mục đích tương trợ tư pháp về hình sự.

- Các giấy tờ dân sự, thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan thẩm quyền cấp.

Các cơ quan thẩm quyền của hai bên. Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp và chuyển qua các cơ quan trung ương theo hiệp định.
3 Ba Lan

- Các giấy tờ lao động, dân sự, gia đình, hình sự được cơ quan thẩm quyền chứng thực.

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự.

- Cơ quan thẩm quyền của hai bên.

- cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

- Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo hiệp định.
4 Bulgaria

- Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai bên.

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.
5 Belarus

- Các giấy tờ dân sự, thương mại, gia đình, lao động, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.
6 Campuchia

- Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận bố, mẹ, con cái có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới

- Các giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp về dân sự

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của Campuchia

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai nước.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định.

7 Kazakhstan Bản án, quyết định của Tòa án, hoặc trích lục bản án, quyết định của Tòa án hoặc các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến hộ tịch của công dân bên ký kết Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Chỉ áp dụng với giấy tờ, tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định.
8 Cuba

- Các giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai bên.

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Cả hai trường hợp đều được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự
9 Triều Tiên Giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp dân sự và hình sự Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp.
10 Đài Loan Các loại giấy tờ dân sự, thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền Các cơ quan có thẩm quyền của hai bên Chỉ miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo thỏa thuận
11 Đan Mạch Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi Cơ quan thẩm quyền hai bên Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự
12 Hà Lan Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam đã được chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của Việt Nam
13 Hungary

- Các giấy tờ công do cơ quan một bên ký kết ban hành hoặc giấy tờ tư có công chứng/chứng thực như chứng nhận đăng ký, chữ ký hoặc nhận dạng

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Các cơ quan có thẩm quyền của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Chỉ miễn Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ được chuyển giao qua các kênh liên lạc theo theo quy định.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

14 Iraq Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự
15 Ý Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi Cơ quan có thẩm quyền của hai nước Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự
16 Lào

- Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Lào tại khu vực biên giới

Giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự.

- Chỉ được hợp pháp hóa lãnh sự.

17 Mông Cổ

- Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự theo quy định.
18 Nga

- Các loại giấy tờ do cơ quan tư pháp lập hoặc chứng thực (gồm cả bản dịch, trích lục đã được chứng thực)

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan tư pháp của hai bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự
19 Nhật Bản Các loại giấy tờ hộ tịch  Cơ quan nhà nước thẩm quyền của hai bên Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự
20 Nicaragua Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự
21 Úc Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự
22 Pháp

- Bản án, quyết định công nhận/thi hành án dân sự, các giấy tờ hộ tịch, giấy tờ dân sự dùng cho việc kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con

- Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi con nuôi

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan thẩm quyền lập và chuyển qua các cơ quan trung ương

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (phải chứng nhận lãnh sự nếu phía bên kia yêu cầu).

23 Rumani Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự
24 Cộng hòa Séc

- Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự
25 Tây Ban Nha Các giấy tờ, tài liệu về hình sự Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.
26 Thụy Sĩ Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự
27 Trung Quốc

- Các loại giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình và lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn,  nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới

- Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên lập hoặc xác nhận, ký và đóng dấu chính thức.

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung Quốc tại khu vực biên giới

- Miễn hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự giấy tờ dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo Hiệp định năm 1998.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.

- Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

28 Ukraina

- Các giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình, lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.
29 Slovakia

- Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự

- Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của 2 bên

- Cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Được miễn hợp pháp hóa lãnh sự & chứng nhận lãnh sự.
30 Indonesia Các tài liệu, hồ sơ dùng trong mục đích tương trợ tư pháp về hình sự, trừ trường hợp đặc biệt khi bên được yêu cầu đề nghị rằng các hồ sơ hoặc tài liệu phải được chứng thực Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên Chỉ áp dụng đối với giấy tờ, hồ sơ được chuyển giao theo hiệp định

Ghi chú:

(*) Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Đối với giấy tờ như bằng cấp, chứng chỉ, lý lịch tư pháp và các giấy tờ liên quan khác do cơ quan công chứng của Trung Quốc hoặc cơ quan có thẩm quyền khác (bao gồm Hồng Kông, Ma Cao) chứng nhận, sau đó được Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại giao Trung Quốc (hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương Trung Quốc được ủy quyền) chứng thực thì phải HPH tại CQĐD Việt Nam tại Trung Quốc (Căn cứ theo nội dung công hàm trao đổi giữa Cục Lãnh sự và ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam).

Trên đây là danh sách các loại giấy tờ và 30 nước miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp giấy tờ của người nước ngoài cần cần hợp pháp hóa lãnh sự, Quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Nhị Gia qua hotline 1900 6654. Đội ngũ chuyên viên sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí và nhận báo giá dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự.

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá