Visa Việt Nam - Quy định mới về hình thức và giá trị sử dụng của thị thực (visa) theo Luật số 51/2019/QH

Ngày đăng: 05/03/2021Luật số 51/2019/QH về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có đề cập đến một số quy định mới về hình thức và giá trị sử dụng của thị thực Việt Nam (visa Việt Nam). Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020.

Theo đó, tại Điều 7, Luật số 51/2019/QH có sửa đổi, bổ sung về hình thức và giá trị sử dụng của thị thực Việt Nam như sau:

1. Thị thực được cấp vào hộ chiếu, cấp rời hoặc cấp qua giao dịch điện tử. Thị thực cấp qua giao dịch điện tử là thị thực điện tử.

2. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ các trường hợp sau đây:

a) Cấp thị thực theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đối với trẻ em dưới 14 tuổi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;

b) Cấp thị thực theo danh sách xét duyệt nhân sự của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài tham quan, du lịch bằng đường biển hoặc quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức; thành viên tàu quân sự nước ngoài đi theo chương trình hoạt động chính thức của chuyến thăm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu.

3. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần; thị thực điện tử và thị thực cấp cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này có giá trị một lần.

4. Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:

a) Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

c) Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

d) Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo quy định tại khoản 4 Điều này thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật này.”.

Trên đây là những điểm mới về hình thực và giá trị sử dụng của thị thực (visa) Việt Nam. Quý khách có yêu cầu sử dụng dịch vụ cấp mới visa Việt Nam, gia hạn visa hay nhập cảnh cho người nước ngoài, vui lòng liên hệ với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654. Đội ngũ chuyên viên tư vấn visa của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của Quý vị!

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá