Các quy định mới dành cho nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Ngày đăng: 16/03/2021Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo một số điều, khoản của Bộ luật Lao động 2019 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021), trong đó, có điều chỉnh và bổ sung các quy định mới về người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật làm việc ở Việt Nam.

Các quy định mới dành cho nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Việt Nam theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 15/2/2021. Theo đó, các quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP cũ sẽ được bãi bỏ hoàn toàn.

Dưới đây là bảng so sánh các Quy định dành cho nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại Việt Nam được đề cập giữa Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

 

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 11/2016/NĐ-CP

Chuyên gia

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Chuyên gia là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài;

b) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Nhà quản lý

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức.

Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Lao động kỹ thuật

Lao động kỹ thuật là người lao động nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Lao động kỹ thuật là người được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo.

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.

Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

Hãy liên hệ với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654 nếu Quý khách cần tìm hiểu thêm về dịch vụ giấy phép lao động, công văn nhập cảnh, gia hạn visa, thẻ tạm trú… cho người nước ngoài. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, chúng tôi hỗ trợ hiệu quả mọi khó khăn của khách hàng!

Các quy định mới dành cho nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Việt Nam

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá