CHÍNH QUYỀN NGA ĐÃ THÔNG QUA LOẠI VISA MỚI

Ngày đăng: 19/01/2018Theo nguồn tin được công bố trên trang web chính phủ Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev vừa ký một sắc lệnh về việc xuất hiện một loại visa nhập cảnh mới để được cấp giấy phép cư trú tạm thời cho người nước ngoài.

Những thay đổi này được thực hiện theo luật liên bang từ ngày 7 tháng 6, trong đó có quy định mới đối với người nước ngoài được cấp giấy phép cư trú tạm thời tại Nga và cần có thị thực nhập cảnh. Đồng thời với việc nhận được sự cho phép đó, thị thực tạm trú sẽ được đính vào hộ chiếu cho toàn bộ thời gian của giấy phép. Loại thị thực phù hợp — để xin giấy phép đã được bổ sung trong luật.

Cần lưu ý rằng trước đó người nước ngoài, nếu muốn xin giấy phép cư trú tạm thời, sẽ được cấp thị thực thông thường để nhập cảnh vào Nga, tuy nhiên loại thị thực thông thường này có những đặc thù riêng và không cho phép đơn giản hóa thủ tục. Giờ đây với việc xuất hiện loại thị thực mới, người nước ngoài sẽ bớt gặp khó khăn hơn trong quá trình xin giấy phép cư trú tạm thời ở Nga. Loại thị thực nhập cảnh mới sẽ có thể có thời hạn đến bốn tháng nếu có quyết định của Bộ nội vụ LB Nga về việc cho phép tạm trú. Đồng thời, thị thực nhập cảnh chỉ có thể là thị thực một lần.

 
 
Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá