Trách Nhiệm Của Người Nước Ngoài Và Các Cơ Sở Lưu Trú Trong Việc Mời Bảo Lãnh Người Nước Ngoài

Ngày đăng: 20/06/2024Căn cứ quy định tại điều 44 và điều 45 của Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP. HCM yêu cầu các cá nhân, tổ chức tuân thủ những quy định sau.

[Nguồn: Công an TPHCM - Phòng quản lý Xuất nhập cảnh]

Trách Nhiệm Của Người Nước Ngoài Và Các Cơ Sở Lưu Trú Trong Việc Mời Bảo Lãnh Người Nước Ngoài

Responsibilities of foreigners, hosts and individuals, organizations guaranteeing foreigners

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá