Cơ quan lãnh sự Mỹ sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 15/07

Ngày đăng: 14/07/2020Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 7 để xét duyệt một số loại thị thực không định cư trong đó bao gồm thị thực du học.

Theo thông báo mới trên Facebook, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 7, đương đơn có thể nộp đơn xin các loại thị thực như F, M và một số thị thực loại J (bác sĩ, khách tham quan cấp chính phủ, khách mời tham quan, giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh ngắn hạn, chuyên viên, học sinh trung học và sinh viên đại học), C1/D, E, I, O và thị thực loại P.

Các sinh viên hiện tham gia các lớp học 100% trực tuyến sẽ không hội đủ tiêu chuẩn được cấp thị thực du học.

Để biết thêm thông tin về cách đặt hẹn và các loại thị thực, công dân Việt Nam có thể truy cập trang website: ustraveldocs.com/vn_vn/index.html.

Vì quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội, số lượng cuộc hẹn tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM sẽ được giới hạn. Để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19, hai cơ quan này yêu cầu tất cả người đến làm thủ tục phải đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách với nhau và rửa tay thường xuyên.

Tất cả các loại thị thực khác, bao gồm thị thực loại B1/B2 vẫn đang tạm ngưng xét duyệt. Các đương đơn có nhu cầu đi Mỹ khẩn cấp có thể gửi yêu cầu cuộc hẹn khẩn tại ustraveldocs.com/vn/vn-niv-expeditedappointment.asp.

Trích nguồn: U.S. Consulate General - Ho Chi Minh City

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá