Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

STT Tiêu đề Chức vụ Số lượng Phòng ban
1 Nhân viên tư vấn đầu tư định cư quốc tế Nhân viên 1 GIS Nộp hồ sơ
2 Nhân viên dịch thuật tiếng Anh Nhân viên 1 Dịch thuật Nộp hồ sơ
3 Trưởng Phòng Sale Vé Máy Bay Trưởng phòng 1 Vé máy bay Nộp hồ sơ