WORK PERMIT LÀ GÌ

Ngày đăng: 30/08/2018Work permit hay còn gọi là Giấy phép lao động là một văn bản xác nhận được cấp bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  nhằm mục đích cho phép người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy xác nhận này sẽ thể hiện rõ một số nội dung sau:

 

  • Thông tin về cơ quan có thẩm quyền cấp work permit
  • Thông tin về công ty bảo lãnh bao gồm:

+ Tên công ty

+ Địa chỉ

  • Thông tin về người được cấp work permit bao gồm:

+ Tên đầy đủ

+ Quốc tịch

+  Số hộ chiếu

+  Ngày tháng năm sinh

+ Trình độ chuyên môn

+ Chức danh công việc

+  Thời hạn làm việc

Các điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp Giấy phép lao động:

1/ Đương sự phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

2/ Đương sự có công ty bảo lãnh tại Việt Nam (Căn cứ theo Khoản 1, Điều 2, Nghị định 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2016);

3/ Đương sự phải cung cấp được đầy đủ các điều kiện hồ sơ như sau:

  • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe đủ sức khỏe làm việc do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp
  • Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phạm tội được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Lý lịch tư pháp có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.
  • Các hồ sơ chứng minh lao động người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Tùy vào từng chức danh cụ thể của người lao động mà yêu cầu hồ sơ có thể khác nhau. Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 11/2016/NĐ-CP , ban hành ngày 03/02/2016.
  • Hộ chiếu sao y công chứng
  • 2 hình 4x6 nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
  • Tùy vào từng trường hợp cụ thể có thể phát sinh thêm một số hồ sơ có liên quan khác.

 

Lưu ý: Với các giấy tờ, hồ sơ của đương sự được cấp bởi cơ quan/ doanh nghiệp của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự ngoại trừ các trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và nước ngoài có liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Thời hạn Giấy phép lao động: Giấy phép lao động được cấp tối đa là 2 năm theo luật định

 

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá