WORK PERMIT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 30/08/2018Work permit cho người nước ngoài hay còn gọi là Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Đây là một văn bản xác nhận được cấp cho lao động người nước ngoài (sau đây sẽ gọi là đương sự) để cho phép đương sự được làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Để được cấp Work permit, đương sự cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu tại Điều 9 Nghị định 11/2016 NĐ-CP, ban hành ngày 03/02/2016.

Quy trình xin cấp Work permit cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện qua 2 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động người nước ngoài, người sử dụng lao động (thuộc Khoản 2, Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP) trừ nhà thầu phải làm văn bản báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài (theo Mẫu số 1 ban hành theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH) gởi đến Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội hoặc Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, Cơ quan có thẩm quyền sẽ gởi văn bản chấp thuận/ từ chối chấp thuận đến người sử dụng lao động.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Work permit cho lao động người nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp Work permit bao gồm các hồ sơ cơ bản sau:

  1. Thông báo chấp thuận Ủy Ban cho các vị trí được phép sử dụng lao động người nước ngoài
  2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép lao động (Theo mẫu số 07 ban hành theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)
  3. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe đủ sức khỏe làm việc do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp
  4. Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phạm tội được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Lý lịch tư pháp có giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.
  5. Các hồ sơ chứng minh lao động người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Tùy vào từng chức danh cụ thể của người lao động mà yêu cầu hồ sơ có thể khác nhau. Căn cứ theo Điều 3, Nghị định 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 03/02/2016.
  6. Hộ chiếu sao y công chứng
  7. 2 hình 4x6 nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
  8. Tùy vào từng trường hợp cụ thể có thể phát sinh thêm một số hồ sơ có liên quan khác.

 

Lưu ý: Với các giấy tờ, hồ sơ của đương sự được cấp bởi cơ quan/ doanh nghiệp của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự ngoại trừ các trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và nước ngoài có liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp Work permit, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả kết quả cấp/ không cấp Work permit cho doanh nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


 

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá