LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG SẼ BỊ TRỤC XUẤT

Ngày đăng: 05/06/2018Theo Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính về lao động quy định, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không có giấy phép lao động theo đúng quy định hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 30 – 75 triệu và đình chỉ hoạt động từ 1– 3 tháng đối với người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động hoặc sử dụng lao người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Internet

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


      DU KHÁCH CHƯA TIÊM NGỪA CÓ THỂ BỊ CẤM NHẬP CẢNH HOẶC TRỤC XUẤT KHỎI SINGAPORE

      - NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ XIN CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP VÀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CÙNG MỘT LẦN

      - NHẬT BẢN NỚI LỎNG THỦ TỤC YÊU CẦU NGÔN NGỮ VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

      - QUY ĐỊNH MỚI TẠI KHU KINH TẾ VỀ XUẤT NHẬP CẢNH, ĐI LẠI VÀ CƯ TRÚ

      - CỔ ĐỘNG VIÊN NƯỚC NGOÀI CHÍNH THỨC ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC NHẬP CẢNH TẠI NGA


 

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá