Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày đăng: 18/09/2019Gia hạn giấy phép lao động là thủ tục cần thiết trước khi giấy phép lao động của người nước ngoài hết thời hạn tại Việt Nam. Trong trường hợp giấy phép lao động sắp hết hạn hoặc quá hạn, cần gia gia hạn giấy phép lao động để người nước ngoài có thể tiếp tục làm việc tại Việt Nam và được pháp luật bảo vệ kịp thời.

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định của pháp luật, giấy phép lao động cần được gia hạn trong trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Vậy thời hạn và thủ tục để gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào? 

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Bộ hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • 2 ảnh 4x6cm nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
 • Các giấy tờ khác gồm: giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe, và các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo khoản 07 điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP
 • Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Các giấy tờ xin cấp lại giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Trình tự gia hạn giấy phép lao động

 1. Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 3. Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Thời hạn của giấy phép lao động sau khi gia hạn giấy phép lao động

Theo nghị định 11/2016/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

 1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết
 2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam
 3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài
 4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài
 5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 6. Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
 7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó
 8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Dịch vụ giấy phép lao động Nhị Gia

 

Nhị Gia là đơn vị cung cấp dịch vụ gia hạn visa uy tín cam kết mang lại sự tư vấn chuyên nghiệp, chính xác nhất cho thủ tục hồ sơ của quý khách. Để được hỗ trợ chi tiết về các thủ tục giấy tờ, hãy liên hệ với Nhị Gia hotline 1900 6654. Dịch vụ giấy phép lao động tại Nhị Gia hỗ trợ tư vấn cụ thể, chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm.

Xem thêm nội dung liên quan :

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá