Quy định về làm Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài năm 2021

Ngày đăng: 03/02/2021Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. Theo đó, Nghị định này quy định về việc làm Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam 2021.

– Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI – Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

– Trước ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc đột xuất theo yêu cầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo Mẫu số 08/PLI – Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm và hằng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Trên đây là quy định về Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài từ năm 2021. Quý khách có bất cứ yêu cầu nào về giấy phép lao động, thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, thẻ tạm trú, lý lịch tư pháp… vui lòng liên hệ ngay với Nhị Gia qua tổng đài 1900 6654. Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách tận tình!

>> Xem thêm: Các biểu mẫu mới dùng cho DN sử dụng NLĐ nước ngoài theo NĐ 152/2020/NĐ-CP

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá