CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 18/09/2019Giấy phép lao động là loại giấy tờ xác nhận quyền lao động hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp cho người lao động nước ngoài. Giấy phép lao động xác minh quyền và nghĩa vụ của người lao động nước ngoài được pháp luật Việt Nam theo luật lao động. Cấp lại giấy phép lao động là thủ tục cần thiết khi giấy phép lao động không còn giá trị sử dụng.

 

 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

Khi giấy phép lao động của người nước ngoài bị hư hỏng, mất, không còn giá trị sử dụng là lúc làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động. Bởi nếu giá trị của giấy phép lao động không đảm bảo thì quyền lợi của người lao động nước ngoài sẽ gặp bất lợi.

Khi nào cần cấp lại giấy phép lao động

 Theo quy định tại điều 13 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP, các trường hợp cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

  • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động
  • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngà 

Trình tự cấp lại giấy phép lao động

  • Đối với trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi nhận đủ hồ sơ sẽ cấp lại giấy phép lao động trong 3 ngày làm việc. Trong trường hợp không cấp lại, bạn có thể yêu cầu văn bản trả lời nêu rõ lý do để bổ sung.
  • Đối với người lao động thực hiện hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

Bộ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động bao gồm:

  • 2 ảnh 4x6cm nền trắng, ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
  • Với trường hợp giấy phép lao động bị mất, thì bạn cần có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  • Với trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì cần có các giấy tờ chứng minh
  • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy tờ gồm: giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe, và các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài theo khoản 07 điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP
  • Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Các giấy tờ xin cấp lại giấy phép lao động là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 Với những chia sẻ khái quát về việc cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, Nhị Gia hi vọng quý khách đã có những thông tin hữu ích. Để nắm được thông tin chi tiết hoặc cần sự hỗ trợ về các thủ tục giấy tờ, hãy liên hệ với Nhị Gia hotline 1900 6654. Dịch vụ giấy phép lao động tại Nhị Gia hỗ trợ tư vấn cụ thể, chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm.

Đánh giá: 5/5 trong 500 Đánh giá