THỊ THỰC DIỆN SR, I5, R5 HẾT HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY MAI

Từ ngày 23/03/2018, Hoa kỳ sẽ tạm ngưng cung cấp  thị thực diện SR, I5 và R5 đối với công dân Việt Nam.

Đây là thông tin được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội thông báo trong ngày 20/03. Theo đó: “Ba loại visa SR, I5, và R5 chỉ được cấp trước ngày 23 Tháng Ba, 2018. Sau ngày này, không có visa SR, I5, hoặc R5 nào có thể được cấp cho tới khi chương trình ngày được Quốc Hội tái cho phép.”

Visa I5, R5 thuộc chương trình EB-5

Với những trường hợp đã được hẹn lịch phỏng vấn có nêu rõ: Trong trường hợp đã được sắp xếp để phỏng vấn cho visa SR, I5, hoặc R5, xin đừng dời ngày phỏng vấn qua sau ngày 23 Tháng Ba, 2018… để bảo đảm được cấp visa trước ngày 23 Tháng Ba, 2018.

Oánh Seven

Nguồn: Internet

Bình luận