LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG SẼ BỊ TRỤC XUẤT

Theo Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính về lao động quy định, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không có giấy phép lao động theo đúng quy định hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định.

Phạt tiền từ 30 – 75 triệu và đình chỉ hoạt động từ 1– 3 tháng đối với người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động hoặc sử dụng lao người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Internet

Bình luận